پویش ستاره های زمین

عهد بستیم همه خانواده‌های شرکت کننده توی پویش رو تو ثواب قدرخوانی جمعی‌مون شریک کنیم. پس یک قدر، دیگه یک قدر نیست. اینجا یک قدر یعنی تمام قدرهای خوانده شده… ما همه قدرهامون رو به نیت همه می‌خونیم.

تیزر معرفی پویش ستاره های زمین