همکاران ما

صورتجلسه شیوه همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه و دبیرخانه برنامه ملی حرکت هم افزا

صورتجلسه شیوه همکاری وزارت آموزش پرورش و دبیرخانه برنامه ملی حرکت هم افزا

نامه شیوه همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و دبیرخانه برنامه ملی حرکت هم افزا

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
✅ابلاغ طرح مسطورا به عنوان طرح محوری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه توسط آیت الله اعرافی ریاست محترم حوزه‌های علمیه کشور

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی